Buổi tập huấn luyện Phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ công nhân viên cảng Đại Dương - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐẠI DƯƠNG